MEISTER MEGA

 

Kompleksowo precyzyjny. Kompleksowo elegancki. Junghans MEGA

 
 
  • Wieczny kalendarz, równie? bez odbioru radiowego do roku 2400.
  • Komfortowe ustawianie czasu za pomoc? koronki.
  • Automatyczne wyszukiwanie nadajnika za pomoc? opatentowanej funkcji Autoscan.
  • Intelligent Time Correction: Pozycja sekundnika jest kontrolowana 1.440 razy dziennie.
  • Smart Hand Motion: precyzyjne wskazywanie sekund w pó?sekundowych taktach.
  • Advanced Moving Function: dok?adny przeskok minuty i daty.
  • Najbardziej elegancki zegarek radiowy na ?wiecie.
  • Bez odbioru radiowego synchronizacja poprzez aplikacj? Junghans MEGA, dla Android i IOS.
  • Ustawienie wszystkich aktualnych stref czasowych z sekundow? dok?adno?ci?.
 

O jedno tykni?cie bardziej precyzyjny.
O jedno tykni?cie bardziej stylowy.

 

Meister MEGA

 

Seria Junghans Meister ??czy tradycyjne wzornictwo zegarków z akcentami nowoczesno?ci. Równocze?nie zachwyca klasyczn?, prost? elegancj? i innowacyjn? technik?. Meister MEGA przenosi t? tradycj? w przysz?o?? – z precyzyjn? technologi? radiow?. Niczym stworzony do tego celu jest nowo opracowany, precyzyjny mechanizm radiowy. W po??czeniu z wzorcem czasu najdok?adniejszych zegarków na ?wiecie, Meister MEGA bez problemu pozostaje wierny swoim korzeniom, a mimo to jest nowoczesny. Dok?adny, je?eli chodzi o wskazywanie czasu i elegancki pod wzgl?dem wzornictwa – zegarek przyspiesza tylko je?eli chodzi o precyzj? i styl.


> Odkryj Meister MEGA firmy Junghans podczas podró?y w czasie